Hvala

1. AGRONOMSKI FAKULTET, Zagreb
2. AUTO CENTAR POREČ d.o.o., Poreč
3. AUTO CENTAR VRBOVEC, Vrbovec
4. AUTO KLUB BLATO, Blato-Korčula
5. AUTO KLUB HVAR, Hvar
6. AUTO KLUB JASTREBARSKO, Jastrebarsko
7. AUTO KLUB NAŠICE, Našice
8. AUTO KLUB NOVA GRADIŠKA, Nova Gradiška
9. AUTO KLUB PAZIN, Pazin
10. AUTO KLUB RIJEKA, Rijeka
11. AUTO KLUB SIGET, Zagreb
12. AUTO KLUB VINKOVCI, Vinkovci
13. AUTO MAKSIMIR d.o.o., Zagreb
14. AUTO PROMET SISAK d.o.o., Sisak
15. AUTO REMETINEC d.d., Zagreb
16. AUTO SERVISNI CENTAR , Varaždin
17. AUTOHRVATSKA DIJELOVI d.o.o., Zagreb
18. AUTOMEHANIKA SERVISI d.d., Zagreb
19. AUTO-MOTO KLUB KRIŽEVCI, Križevci
20. AUTOPRIJEVOZ SINJ d.o.o., Sinj
21. AUTOPROMET d.d., Slunj
22. AUTOTROLEJ d.o.o., Rijeka
23. AUTOZUBAK d.o.o., V. Gorica
24. BAČIĆ d.o.o., Zagreb
25. CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d., Zagreb
26. CROATIA – TEHNIČKI PREGLEDI d.o.o., Zagreb
27. CROATIA OSIGURANJE d.d., Zagreb
28. CROM d.o.o., Zagreb
29. EUROAGRAM TIS d.o.o., Zagreb
30. EURODAUS d.d., Split
31. EUROHERC OSIGURANJE, Zagreb
32. FACIES d.o.o., Strmec

33. GRAD DUBROVNIK, Dubrovnik

34. GRAD ZAGREB, Zagreb
35. GRA-MED d.o.o., Imotski
36. HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., Rijeka
37. HRVATSKA NARODNA BANKA, Zagreb
38. IKARPLAST, Crikvenica
39. JADRANSKO OSIGURANJE d.d., Zagreb
40. KAZNIONICA U VALTURI, Pula
41. KOCH d.o.o., Zagreb
42. MEGAMONT d.o.o., Rijeka
43. MEHANIKA MARUŠEVAC, Bartolovec
44. MTT, Rijeka
45. MUZEJ GRADA ŠIBENIKA, Šibenik
46. NOVAK BENZ d.o.o., Zagreb
47. P.S.C. PRIMORJE, Rijeka
48. PALIR d.o.o., Zagreb
49. PHRIXUS d.o.o, Zagreb
50. PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET, Zagreb
51. PROMOTEHNA d.o.o., Zagreb
52. STRABAG d.o.o., Kastav
53. ŠUMARSKI FAKULTET, Zagreb
54. TAHOGRAF d.o.o., Sv. Nedjelja
55. TEGLED d.o.o., Zagreb
56. TRGOCENTAR d.o.o., Zabok
57. TRGOKOMERC d.o.o., Ludbreg
58. ZAKLADA ČUJEM, VJERUJEM, VIDIM, Zagreb